Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

1. PRACOWNICY i DOKTORANCI chcący zalogować się do kursu „Polityka Ochrony Danych” bądź RODO proszeni są o logowanie poprzez login@pum.edu.pl (np. jkowalski@pum.edu.pl) oraz hasło STAREJ POCZTY PRACOWNICZEJ PUM (serwer SCI).

Prosimy nie używać  aliasu imię.nazwisko@pum.edu.pl

W przypadku, gdyby byli już Państwo zalogowani innym kontem (np. Wirtualnego Dziekanatu) należy wylogować się i zalogować według ww. instrukcji.

2. KONTO STUDENTA jest tworzone w momencie wykonania 2 czynności:
- generacji przez dziekanat lub wykladowcę kursu e-learning,
- podpięcia przez dziekanat studenta do kursu.

W sytuacji, gdyby wystąpił BRAK MOŻLIWOŚCI ZALOGOWANIA w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z DZIEKANATEM w celu sprawdzenia czy wyżej opisane czynności zostały zrealizowane.

3. PRACOWNICY i DOKTORANCI chcący zalogować się do CZĘŚCI DADAKTYCZNEJ MOODLE (prowadzenie zajęć e-learning) proszeni są o logowanie loginem i hasłem jak do zakładki "Prowadzący" Wirtualnego Dziekanatu.

4. PROWADZĄCY (WYKŁADOWCY) chcący realizować kurs e-learningowy w nowym semetrze powinni nanosić materiały na nowy kurs przypisany do nowego semestru.