Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

1. KONTO STUDENTA jest tworzone w momencie wykonania 2 czynności:
- generacji przez dziekanat lub wykladowcę kursu e-learning,
- podpięcia przez dziekanat studenta do kursu.

W sytuacji, gdyby wystąpił BRAK MOŻLIWOŚCI ZALOGOWANIA w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z DZIEKANATEM w celu sprawdzenia czy wyżej opisane czynności zostały zrealizowane.

2. PRACOWNICY i DOKTORANCI chcący zalogować się do CZĘŚCI DADAKTYCZNEJ MOODLE proszeni są o logowanie loginem i hasłem jak do zakładki "Prowadzący" Wirtualnego Dziekanatu.

3. PRACOWNICY i DOKTORANCI chcący zalogować się do KURSU RODO proszeni są o logowanie poprzez login@pum.edu.pl oraz hasło POCZTY PRACOWNICZEJ PUM.