Zaloguj się

Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce Pomoc dla Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce
Niektóre kursy dostępne są dla użytkowników zalogowanych jako goście.

Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?

1. PRACOWNICY i DOKTORANCI chcący zalogować się do kursu „Polityka Ochrony Danych” bądź RODO proszeni są o logowanie poprzez login@pum.edu.pl (np. jkowalski@pum.edu.pl) oraz hasło STAREJ POCZTY PRACOWNICZEJ PUM (serwer SCI).

Prosimy nie używać  aliasu imię.nazwisko@pum.edu.pl

W przypadku, gdyby byli już Państwo zalogowani innym kontem (np. Wirtualnego Dziekanatu) należy wylogować się i zalogować według ww. instrukcji.

2. KONTO STUDENTA jest tworzone w momencie wykonania 2 czynności:
- generacji przez dziekanat lub wykladowcę kursu e-learning,
- podpięcia przez dziekanat studenta do kursu.

W sytuacji, gdyby wystąpił BRAK MOŻLIWOŚCI ZALOGOWANIA w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z DZIEKANATEM w celu sprawdzenia czy wyżej opisane czynności zostały zrealizowane.

3. PRACOWNICY i DOKTORANCI chcący zalogować się do CZĘŚCI DADAKTYCZNEJ MOODLE (prowadzenie zajęć e-learning) proszeni są o logowanie loginem i hasłem jak do zakładki "Prowadzący" Wirtualnego Dziekanatu.

4. PROWADZĄCY (WYKŁADOWCY) chcący realizować kurs e-learningowy w nowym semetrze powinni nanosić materiały na nowy kurs przypisany do nowego semestru.