Kontakt

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

70-204 Szczecin
ul. Rybacka 1
centrala tel. 91 48 00 700, 091 48 00 800
fax 91 48 00 705

Helpdesk dla platformy e-learningowej

it@pum.edu.pl

Zuletzt geändert: Wednesday, 17. April 2019, 10:04