Witamy na platformie e-learningowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Witamy na platformie e-learningowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


W chwili obecnej na naszej platformie oferujemy zestaw kursów przygotowujących do opieki i pracy z osobami starszymi.

Kursy te są integralną częścią zajęć prowadzonych w ramach studiów podyplomowych  na kierunkach:

  • Psychogeriatria z neurorehabilitacją
  • Neurokognitywistyka wieku dojrzałego      
  • Gerontologia i geriatria kliniczna z podstawami organizacji i zarządzania.

Studia podyplomowe na ww. kierunkach są realizowane w ramach projektu pn. "Nowoczesny program rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego realizujący nową ofertę kształcenia stanowiącą odpowiedź na wyzwania stawiane w strategii Europa 2020" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Platforma e-learningowa ciągle jest rozwijana i w najbliższej przyszłości planujemy umieścić tutaj następne materiały wspomagające proces kształcenia naszych studentów. Dzięki temu stworzona zostanie nowoczesna baza wiedzy umożliwiająca zdalną edukację.